PROGRAM DZIAŁANIA

Zakres działalności Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”:

Popularyzacja i zaspokajanie potrzeb kulturalnych  środowiska lokalnego. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej. Wyzwalanie inicjatyw społecznych dla rozwoju kultury. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Organizowanie wystaw, konkursów w różnych dziedzinach, koncertów, przeglądów i festiwali oraz imprez kulturalnych wynikających przede wszystkim z kalendarza imprez.


Program działania CKiS „Ziemowit”
na lata 2023 –
2028

>>> Pobierz PROGRAM <<<

Skip to content